Voornemens voor autonomie binnen teams

 

Blauwdruk met voornemens obv kernprincipes van zelforganisatie

2017: Het jaar waarin je een (volgende) stap wilt zetten richting meer zelforganisatie en autonomie binnen jouw organisatie en/of jouw team. Welke voornemens passen hierbij vanuit de rol van teamcoach, Agile/Scrumcoach, teamlid en/of leidinggevende?

Ter inspiratie een blauwdruk met voornemens op basis van de principes zoals ik die heb beschreven in het artikel ‘Kernprincipes van zelforganisatie’. Hierbij werk ik vanuit het principe

“Image leads to proper movement”.

Een mooi principe, wat we tegenkomen in o.a. fysiologie en leiderschapsontwikkeling. Hierbij is het uitgangspunt dat alles wat zich manifesteert twee keer is geschapen: Blauwdruk als eerste schepping en realisatie als tweede schepping. Oftewel, met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens creëren en beïnvloeden we de zichtbare wereld van gevolg. Daarom zijn bewustzijn en inzicht het vertrekpunt voor alles wat we ondernemen.

Bij de voornemens in dit artikel tref je suggesties aan voor methodes en vragen die ik graag gebruik. Ook tref je uitspraken van leidinggevenden en teams, die ik heb gesproken en begeleid, over hun ervaringen op de weg naar zelforganisatie.

Principe van uniciteit en authenticiteit

In 2017 focus ik mij op het tonen van de beste versie van mijzelf, teamleden en het team. Ik initieer een start- en eindejaarssessie met maandelijkse reflectiemomenten over de betekenis van autonomie en eigenaarschap in 2017. Via waarderende feedback en het structureel analyseren van succeservaringen, faciliteer ik anderen om hun unieke bijdrage te leveren binnen het team.

 • Principe van uniciteit en authenticiteit: Ieder mens is uniek en heeft unieke kwaliteiten die de gemeenschap dienen.
 • Greep uit methodes: Appreciative Inquiry, Kernkwadrant, ACT Talentmeting, WaardenManagement.
 • Vragen: Stel, het is 31 december 2017 en we zijn trots op wat we hebben bereikt, Hoe ziet de beste versie van ons team eruit? Wat is ieders unieke bijdrage geweest in het tonen van deze beste versie? Waaruit blijkt dat we eigenaarschap tonen met elkaar en verantwoordelijkheid delen?

“Wij hebben gekozen voor een stapsgewijze ontwikkeling naar zelfsturing. We zijn samen gekomen tot het verdelen van zogenaamde regeltaken binnen een team. Tijdens de maandelijkse bordbespreking nemen we deze door. Zo hebben medewerkers voor het eerst in het kader van de regeltaak deskundigheidsbevordering zelf een training aangevraagd, ingekocht en georganiseerd. Mooi te zien dat ze zelf benoemen wat en hoe ze willen leren. Zo komen ze er ook achter dat het organiseren van een training een hele klus is (voorbereiding en afspraken). Het lukt dankzij hun snelle aanpassingsvermogen en improvisatietalent . Het gaf echter ook mooie input aan de training, die gaat over ‘regie voeren en benoemen aan grenzen’.”

Principe van innerlijke ‘wel’wetendheid’

In 2017 plan ik structureel momenten waarop ik vertraag, stilsta en reflecteer. Ik focus op de momenten dat ik in mijn kracht sta en op behaalde succeservaringen. Ik verbind hoofd, hart en intuïtie om met bewuste aandacht te bepalen wat innerlijk juist is voor mij. Dit doe ik door dagelijks stilte momenten te creëren en naar binnen te gaan (observeren van ademhaling, gedachten en gevoel). Zo creëer ik beslisruimte tussen actie en reactie. Ik coach anderen/teams uit om dit ook te doen.

 • Principe van innerlijke ‘wel’wetendheid: Ieder mens heeft het vermogen innerlijk vast te stellen wat kloppend/juist is.
 • Greep uit methodes: Mindfulness, Meditatie, Yoga, Systemic Ritual.
 • Vragen: Hoe is het mij? Wanneer doe ik goed? Als ik mijn hart en intuïtie meer zou volgen, welk besluit zou ik dan nemen? Ben ik trouw aan mezelf en wat ik diep van binnen wil? Is dit in lijn met wie ik in optima forma zou willen en kunnen zijn?

“Ik was gewend om in de overleggen alle rollen en activiteiten naar me toe te trekken. Ik stelde de agenda op, leidde het overleg op inhoud en proces en zorgde voor notules. Ik ben van nature een harde werker en ben er aan gewend dat als ik het zelf doe het vaak sneller gaat. Dan hoef ik ook niet te trekken aan mensen. Echter, anderen werden steeds passiever en leverden veel kritiek. Waarop ik nog harder ging werken zonder te bereiken wat ik echt wilde: meer eigenaarschap en inspiratie binnen ons team. Het was een heel proces om los te laten. In het begin voelde ik me verloren en zoekende: de rollen werden meer verdeeld, het oude liet ik los, maar wat was dan de nieuwe invulling van mijn rol en bijdrage? Maar het loslaten, kiezen voor andere werkvormen en het delen van de rollen creëert nu meer eigenaarschap. Ik ervaar meer rust en kan nu meer de bijdrage leveren die past bij waar ik goed in ben.”

Principe van gelijkwaardigheid

In 2017 luister ik met bewuste aandacht naar >80% van alle vragen van teamleden. Ik bied stilte, ruimte, stel open vragen en daag uit tot zelfonderzoek. Zo nodig ik uit tot het vinden van oplossingen vanuit eigen kracht. In (werk)overleggen initieer ik, samen met anderen, werkvormen die maken dat we op essentiële onderwerpen iedere stem horen. Ik observeer mijn patronen en onderliggende overtuigingen om af te kappen, over te nemen en direct met oplossingen te komen. Ik werk actief aan het doorbreken van deze patronen, zodat ik steeds bewuster kies voor een reactie in plaats van me te laten leiden door ‘oude’ reflexen.

 • Principe van gelijkwaardigheid: Iedere inbreng heeft waarde en iedere stem verdient aandacht;
 • Greep uit methodes: (Circle Way) Dialoog, Boeddha herhalende vraag, NLP, Transactionele analyse, Theory U, Hefboom.
 • Vragen: Wat heb ik nodig om gedachten tot rust te brengen en te focussen? Welke (denk)patronen en neigingen heb ik te doorbreken opdat ik kan luisteren met een open geest en hart? Als ik meer tijd wil besteden aan het luisteren met bewuste aandacht, waar ga ik dan minder tijd aan besteden?

“Ik heb geleerd meer op mijn handen te zitten. Ik denk snel en heb altijd wel oplossingen voor handen, als een medewerker vraagt om advies of een probleem oppert. Ik wil hen graag verder helpen en was gewend dit te doen via het actief aandragen van een oplossing. Ik heb geleerd meer te vertrouwen op het zelfoplossend vermogen van medewerkers. In het begin lieten we ons nog teveel leiden door 1 medewerker met een probleem of vraag. Dan gingen we daar als MT direct mee aan de slag en pasten daar bijvoorbeeld ons beleid op aan. Om er dan achter te komen dat dit alleen de vraag van die medewerker betrof. We hebben geleerd eerst na te gaan of die ene vraag of dat ene probleem gedeeld wordt door het merendeel van de mensen. Om dan te bepalen óf dit een actie of besluit van ons vraagt.”

Principe van verbondenheid

In 2017 focus ik mij op het optimaliseren van de kwaliteit van de onderlinge relaties binnen mijn team. Ik besteed aandacht aan de intrinsieke motivatie van mijzelf en teamleden. Ook richt ik mij op de verbinding tussen individuele drijfveren en talenten enerzijds en collectieve drijfveren en teamvisie/ambitie anderzijds.

 • Principe van verbondenheid met het collectief: Ieder mens heeft de intentie om, vanuit uniciteit, het welzijn van de gemeenschap te dienen.
 • Greep uit methodes: Circle Way dialoog, World Cafe, Open Space, WaardenManagement.
 • Vragen: Waarvoor willen wij in essentie staan en hoe dragen wij dit uit in ons dagelijks werk? Hoe draagt ieder teamlid bij aan het welzijn en de beste versie van ons team? Hoe leren wij van elkaar en brengen we elkaar op een hoger plan? Hoe luisteren wij naar elkaar met kwaliteit van aandacht en horen we iedere stem?

“Ieder teamlid werkt graag zelfstandig en is prima in staat om zijn eigen werk goed te doen. We zijn ambitieus en willen onze doelen halen, liefst zo snel mogelijk. En behaald betekent weer op weg naar de volgende doelen. Echter, dit leidt ook tot eilandjesvorming, omdat we druk bezig zijn met onze eigen doelen en weinig tijd nemen voor onderlinge afstemming. We verzandden regelmatig in discussies, die teveel tijd kosten. Door sessies te organiseren, waarbij we delen wat ons drijft , wat we belangrijk vinden in het werk en wat we samen willen realiseren, werken we aan het slechten van de eilanden.”

The intuitive mind is a sacred gift
and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant
and has forgotten the gift.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *