Flow in Teamontwikkeling en zelforganisatie

De Triskelion: Krachtig symbool voor (team)ontwikkeling

De Triskelion is een krachtig symbool. Het verkennen van de betekenis ervan kan, op een verfrissende en diepgaande manier, ondersteunen in zowel persoonlijke als teamontwikkeling. De Triskelion vertegenwoordigt de drie-eenheid van Body, Mind en Spirit, in perfecte harmonie en balans. Je kunt het zien als een bewegende vorm van spiralen die inzicht geeft in het leer- en groeiproces van alles wat leeft. En in het natuurlijke ritme van komen en gaan.

 

Moeiteloos ontwikkelen via het volgen van natuurlijke ritmes

Al het leven bestaat uit natuurlijke ritmes en cyclische bewegingen, o.a. zichtbaar in de getijden van de zee, maar ook in de golf van onze adem en de polsslag van ons hart. Deze bewegingen hebben allen een begin, midden en een eind. Waarbij groei verloopt via een spiraalsgewijs proces.

Hoe meer we in staat zijn om de ritmische golven van dit proces te herkennen en te volgen, des te meer kunnen we ‘bewust’ met de stroom meebewegen. Hierbij is bewuste aandacht voor het begin, midden en einde van een beweging belangrijk. En het werken op drie niveaus van ontwikkeling: Body, Mind & Spirit. Dit genereert ‘Flow’ en ‘moeiteloze ontwikkeling’. We blokkeren daarentegen groei door ‘onbewust’ te blijven hangen in een fase van het groeiproces of slechts te werken op één niveau.

Tja, en nu praktisch?

Als coach/facilitator van (zelforganiserende) teams en gedeeld leiderschap houd ik van ‘de kracht van simpele vragen’. Welke vragen kan ik stellen die bijdragen aan de geschetste weg van Flow en moeiteloze ontwikkeling? Die weg herken ik trouwens veelal binnen teams die in hun kracht staan. ‘Teams en mensen in hun kracht’ ervaren meer ‘Flow’ waardoor ze gemakkelijker verantwoordelijkheid en leiderschap delen. Hieraan gekoppeld hoor ik vaak de vraag:

‘Hoe kunnen we deze mensen in hun kracht zetten?’

Deze vraag zie ik als een vraag die de tegengestelde beweging faciliteert, namelijk het ondermijnen van eigen kracht (‘iemand anders moet jou in je kracht zetten, dat kun je zelf niet’). De volgende vraag vind ik boeiender en effectiever:

‘Hoe kunnen we dit team faciliteren de beste versie van zichzelf te tonen?

Krachtig vind ik in het faciliteren van een team het schetsen van de cyclische beweging met de bijbehorende fasen en niveaus van ontwikkeling. In het kort hierbij de kenmerken van de fasen:

  1. Begin (van de golf/spiraal): Bedenken van nieuwe structuren, vormen en plannen;
  2. Midden: Realiseren en verwezenlijken van plannen, vol in de actie;
  3. Eind: Reflecteren, integreren, afscheid nemen en loslaten.

Bij iedere fase herken je blokkades doordat je als het ware onbewust blijft hangen in ‘het bedenken van plannen’ (begin), in ‘actie en realisatie’ (midden) of ‘reflecteren en passiviteit’ (eind). De volgende vragen kunnen het team vervolgens helpen om bewust haar natuurlijke groeiproces te herkennen en te volgen:

–      Waar bevinden jullie je nu (in je beoogde ontwikkeling)?

–      Wat brengt deze plek jullie? Wat leren jullie in deze fase?

–      Wat en of wie geeft jullie kracht om naar een volgende fase te gaan?

Een krachtig uitgangspunt binnen deze benadering is, dat een ieder altijd een plek heeft in het proces en op de spiraal. Dit kan rust en fundament bieden in perioden van chaos en verwarring. Te samen met het vermogen dat een ieder in zich draagt om te bewegen richting een volgende fase. Je zou bijna denken dat dit een te simpel model is, maar juist in de eenvoud zit haar kracht en doeltreffendheid. In een volgend artikel besteed ik aandacht aan het integreren van de drie niveaus van ontwikkeling.

 

Stay centered by sitting calmly in the middle of change;
accepting both success and failure, pleasure and pain, trust and betrayal,
knowing that all things come and go in good time.
Flow with whatever may happen and let your mind be free.
Stay centered by accepting whatever you are doing.
This is the ultimate!
Chuang Tzu