Co-creërend adviseren

Don’t advice anything about me, without me…

 

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, beschrijft de huidige ingrijpende veranderingen in onze samenleving, instituties en organisaties als een onderstroom: Steeds meer burgers pakken vraagstukken en problemen in hun eigen omgeving en netwerk met elkaar op.  Ze willen niet langer afhankelijk zijn van overheden, hiërarchische structuren en experts die, vanuit de veronderstelling dat ze de wijsheid in pacht hebben, de wet voorschrijven.

Deze tendens zien we in organisaties terug in de sterke behoefte aan meer regelruimte voor uitvoerende teams, zelforganisatie en zelfsturing.
Maar wat betekent dit voor de rol, positie en werkwijze van de interne adviseur in organisaties?Natuurlijk ben je allang geen adviseur meer die adviseert ‘vanachter het bureau’. Je werkt vanuit verbinding met áán wie en óver wie je adviseert.  Maar de ideeën, kennis en kwaliteit van alle betrokkenen echt includeren in je advies?  Pfff….. da’s geen lauw bier.

Het gaat erom met behoud en inzet van je eigen expertise, kennis en ervaring,  óók volop die van andere betrokkenen mee te nemen. Zo werk je aan een gezamenlijk gecreëerd advies. Een advies dat echt kan rekenen op mede-eigenaarschap en gedragenheid.
Wat dat vraagt? Een adviseur die niet alleen goed is op zijn expertisegebied, maar die vooral ook het (groeps)proces van co-creërend adviseren kan faciliteren. Een adviseur die het beste uit mensen kan halen en een betekenisvolle dialoog kan faciliteren. Iemand die talenten bij anderen herkent en functioneel kan maken in het co-creërend proces.

Ben je getriggerd door deze innovatieve rol van de hedendaags adviseur? Kijk eens bij methodes  rondom dit onderwerp (co-creërend adviseren).